محل برگزاری نمایشگاه گیلان
1152

محل برگزاری نمایشگاه گیلان:

استان گیلان ، رشت ، کیلومتر ۴ جاده رشت – تهران ، نمایشگاه بین المللی گیلان (فرش گیلان سابق )
کد پستی ۱۳۴۴۱-۴۱۹۹۶

زمان برگزاری:

6 الی 9 آذر ماه 1397

برگزار کننده نمایشگاه الکامپ گیلان