محل برگزاری نمایشگاه گیلان
2420

محل برگزاری نمایشگاه گیلان:

استان گیلان ، رشت ، کیلومتر ۴ جاده رشت – تهران ، نمایشگاه بین المللی گیلان (فرش گیلان سابق )
کد پستی ۱۳۴۴۱-۴۱۹۹۶

زمان برگزاری:

به زودی اطلاع رسانی خواهد شد

برگزار کننده نمایشگاه الکامپ گیلان