رزرو غرفه ها
 • دهانه هر غرفه (دور سالن) 2 متر و عمق غرفه ها 3 متر بنابراین متراژ هر غرفه لاین 6 متری محاسبه شده است.
 • متراژ غرفه شماره 53، 24متر می باشد
 • متراژ غرفه های شماره 65 و 112،هرکدام 21متر می باشد
 • حداقل غرفه لاین قابل فروش 12 متر (2غرفه شش متری کنار هم) می باشد.
 • فضاهای مشکی غیرقابل فروش می باشند.
 • غرفه های 1 الی 20 و 101 الی 123 همچنین غرفه های جزیره A1,A2,B1,B2 به قیمت هر متر 140 هزار تومان می باشد.
 • مابقی غرفه ها به قیمت هرمتر 120 هزار تومان می باشد.
 • شماره تماس جهت هماهنگی: 33235240-013 - 33243072-013
 • شماره حساب بانک انصار جهت رزور غرفه 1-11185604-42-2941 به نام سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
 • شماره کارت بانک انصار جهت رزور غرفه 6273-8111-2568-2424 به نام سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان می باشد.
 • غرفه های به رنگ
  قبلا رزرو شده اند.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
درب ورود و خروج بازدیدکنندگان
54
55
56
A1 96متر
A2 48متر
A3 24متر
A4 24متر
A5 24متر
A6 24متر
A7 24متر
A8 24متر
A9 60متر
120
119
118
117
116
115
114
B1 96متر
B2 48متر
B3 24متر
B4 24متر
B5 24متر
B6 24متر
B7 24متر
B8 24متر
B9 60متر
57
58
59
60
61
62
63
113
112
64
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65